Vrienden

Word lid van De Club van Honderd

De Club van Honderd  is een club van mensen, vrienden dus, die jaarlijks een vast bedrag betalen voor het behoud van de basiliek. Dankzij deze bijdragen, maar ook dankzij giften en donaties kan er flink gespaard worden voor restauraties en bijzondere evenementen; grote uitgaven die redelijkerwijs niet uit de parochiekas betaald kunnen worden. Een klein deel van de bijdragen is bestemd voor gezellige en culturele activiteiten met de Club van Honderd. Iedereen die zich betrokken voelt, iedereen die de basiliek een warm hart toedraagt is welkom. 

Meldt u zich aan voor deze bijzondere Club van Honderd. 

Voor € 150,- per jaar wordt u lid van De Club van Honderd. U draagt bij aan het behoud van de Basiliek en bevindt zich in het goede gezelschap van gelijkgestemden: 
”Vrienden van de Zwolse Basiliek”.  Enkele keren per jaar organiseert de Club van Honderd culturele en/of vriendschappelijke activiteiten. 

Contact

Vul het contact formulier in of neemt u contact op met de secretaris van de stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek: info@vriendenbasiliekzwolle.nl .  
Giften, ook beperkte bedragen, worden zeer gewaardeerd. De Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek kunt u bedenken bij donaties, legaten en schenkingen. Raadpleeg uw notaris.
Bankrekeningnummer: NL 93 RABO 0116500328   O.v.v. Vrienden van de Zwolse Basiliek

ANBI

De Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek is per 1 januari 2013 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend. 
Dit betekent dat, na het aangaan van een vijfjarige schenkingsovereenkomst tussen de schenker/lid en het bestuur van de Stichting voor minimaal 5 jaar, het geschonken bedrag mag worden afgetrokken van de belasting. Daarbij hoeft geen rekening gehouden worden met een aftrek drempel. Dat betekent dat het bedrag, ongeacht wat er verder in het jaar door begunstiger aan andere goede doelen is gegeven, volledig aftrekbaar is van de belasting.