Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek

Laten we vrienden worden….. Vrienden van de Zwolse Basiliek

De basiliek, beeldbepalend en van grote betekenis.

De basiliek stamt oorspronkelijk uit 1399 en is één van de oudste en bekendste monumenten van Zwolle. Haar hoge toren met de geliefde bijnaam, De  Peperbus, is beeldbepalend voor het silhouet van de stad. De basiliek bezit uitzonderlijke kwaliteiten. Allereerst  in de functie van kerk van de Thomas ’s Kempis parochie. Het is een culturele ontmoetingsplaats en vooral ook een “thuis”voor vele Zwollenaren. Het interieur met museale pronkstukken heeft grote historische betekenis en wordt alom gewaardeerd. Dat zelfde geldt voor de goede akoestiek en het Maarschalkerweerd orgel. 

Kortom, de basiliek is het waard om voor de toekomst behouden te blijven. 

Zie ook de website van de Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.                         

Vrienden van de Zwolse Basiliek..waarom? 

Het voortbestaan van de basiliek is helaas niet meer vanzelfsprekend. Het onderhoud en de periodieke restauraties kosten geld, veel geld en dat  terwijl het aantal parochieleden daalt en subsidies worden gekort. Om het gebouw voor het nageslacht te behouden heeft een aantal Zwollenaren de handen ineengeslagen en de Stichting “Vrienden van de Zwolse Basiliek” opgericht in juni 2011. 

Laten we vrienden worden…dít is het moment 

De Vrienden  van de Zwolse Basiliek zetten zich in voor het verwerven van  voldoende financiële middelen voor het onderhoud. De laatste vijfentwintig jaar hebben grote restauraties plaatsgevonden. Op dit moment is de staat van onderhoud van de basiliek zeer redelijk. Het is dan ook een uitgelezen moment om als “Vrienden” in te stappen, om mee te denken en degelijke plannen te maken voor de toekomst.