Eerste lustrum

Vrolijk eerste lustrum van de Vrienden van de Zwolse Basiliek

Op vrijdagmiddag 29 april 2016 vierden de Vrienden van de Zwolse basiliek hun eerste lustrum. Bij die gelegenheid werd ook de nieuwe verlichting van de basiliek in gebruik genomen. Motto van het feest was daarom “Steek uw licht op!” Ron Jans, de hoofdtrainer van PEC Zwolle trad op als feestredenaar en besprak op een amusante wijze hoe hij als jongeling en in zijn trainerscarrière het licht zag en soms ook niet zag. Onder zijn speech werd het licht in de kerk langzaamaan ontstoken. Het feest werd muzikaal begeleid door het ensemble La Clique die haar groeiende status als (semi) professioneel koor meer dan waard maakte.

De nieuwe verlichting kon worden aangeschaft door een aanzienlijke bijdrage van de Vrienden van de Basiliek, de Basiliekwacht, de Stichting Emmanuelshuizen en dankzij twee legaten. Door de nieuwe verlichting kan veel energie worden bespaard, terwijl de beleving van de ruimte in de basiliek aanzienlijk is verbeterd. Ook de akoestiek heeft een positieve verandering ondergaan. Alle rede om na afloop van het officiële gedeelte met elkaar onder de Peperbus nog even het glas te heffen en de onderlinge banden aan te halen. Dankzij dit lustrum konden ook weer zes nieuwe Vrienden welkom worden geheten. Al met al een middag om blij van te worden.

Ron Jans met het koor La Clique

Paulus ten Doeschate