Nieuws

Presentatie studenten RUG 10 november 2022

In een uniek samenwerkingsproject met de universiteit Groningen hebben we de afgelopen vier jaren tal van studenten van de faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap met de studie Religiewetenschappen mogen ontvangen. Zij volgden in onze basiliek het keuzevak ‘Material Religion’ in de echte praktijk. Op basis van een zelfgekozen kerkschat deden zij onderzoek en literatuurstudie en presenteerden gezamenlijk de uitkomsten van hun studie in onze basiliek.

Dit jaar doen we dat voor de vijfde en tevens laatste keer. Hoe succesvol en aantrekkelijk we het hebben gemaakt, blijkt wel uit het feit dat maar liefst 19 studenten zich voor dit keuzevak hebben ingeschreven. Om voldoende kerkschatten in de ‘aanbieding’ te hebben, kozen we ervoor om ook kerkschatten van de stichting Emmanuelshuizen aan het bestand toe te voegen.

De studenten leveren na afloop hun eindproducten op in een website. Die informatie gebruiken wij als achtergrondinformatie op onze eigen website www.basiliekzwolle.nl bij het onderdeel Kerkschatten. Bezoekers kunnen middels een QR-code die verzamelde informatie aflezen op de mobiele telefoon bij een bezoek aan onze basiliek. 

Op donderdag 10 november hebben 19 studenten in woord en in beeld in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming basiliek hun eindproducten gepresenteerd.

Kunst- en cultuurcommissie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming basiliek Zwolle   

Najaarsexcursie 2022

Op vrijdag 30 september 2022 togen we met 18 personen naar Oldenzaal om het Palthehuis en de Sint Plechelmus basiliek te bezoeken.

We verzamelden in café Engel op de Grote Markt waar we na afloop gezellig geborreld hebben. Deze excursie was na ons bezoek aan jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe onze tweede uitstapje dit jaar. De twee excursies voor 2023 zijn in voorbereiding, daarover hoort u in het voorjaar meer. 

Subsidies

De stichting heeft in 2022 de restauratie bekostigd van het zilveren Mariabeeld van de Kevelaer Broederschap. Dit beeld staat vanaf 14 november bij de restaurateur. 

Restauratie Mariabeeld Kevelaer

Zoals in het voorjaar bericht heeft bestuur opdracht gegevens namens de Vrienden om het zilveren Mariabeeld met Kind, van de edelsmid Frans Xaver Hellner uit Kempen uit 1886, te laten restaureren.  Het beeld is gemaakt in opdracht van de Zwolse Broederschap van Kevelaer en werd tot voor kort jaarlijks meegenomen naar Kevelaer voor de processie in augustus. De restauratie is gepland voor dit najaar.

Restauratie drie schilderijen van parochie Thomas A Kempis Zwolle

De culturele commissie van de basiliek is er in geslaagd drie schilderijen die gerelateerd zijn aan Thomas A Kempis (twee met Thomas zelf en een van pastoor Waeyer die hem heeft opgegraven) te laten restaureren. Dit door aan te haken op het Thomas A Kempis jaar van de gemeente Zwolle (inmiddels omgedoopt tot Rampjaar). De gemeente betaalt, tezamen met de Stichting Allemaal Zwolle en het Prins Bernard Fonds het leeuwendeel van de restauratie. De Vrienden ondersteunen met een bescheiden bijdrage dit initiatief. In het najaar (november/december) zal er in het museum ANNO een slotpresentatie worden gegeven door de restauratoren Michel van de Laar en Caroline van Elst. Er komen nu al zeer leuke resultaten uit deze restauraties.

Vernieuwde website

Wij maken u nogmaals attent op onze vernieuwde website www.vriendenbasiliekzwolle.nl . Neem daar eens een kijkje en maak potentiële leden attent op deze site. 

Bezoek jachthuis Sint Hubertus

Op 20 mei 2022 bezochten wij met 20 personen het recent gerestaureerde jachthuis Sint
Hubertus in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In twee groepen werden we door het jachtslot geleid. We bezochten ook ruimtes die normaal gesloten zijn zoals de kelders en de biljardkamer.
Ons lid Seger van Voorst trakteerde ons in de keuken(!) (vanwege de harde regen konden we niet op het terras zitten) op een goed verzorgde borrel met happen. Een zeer geslaagde middag! Als souvenir bleef nog een paraplu achter. De eigenaar kan zich bij de secretaris melden.

De Wilde Deerne

Er is een oud verhaal dat vertelt dat er vroeger in de omgeving van Zwolle een verwilderd meisje rondliep dat door een wolf zou zijn opgevoed. Toen ze gevonden werd sprak ze geen taal. Ze werd in huis genomen door een weduwe vlak bij de Ossenmarkt in de Drostenstraat. De gemeente Zwolle heeft dit jaar in de tuin van de basiliek een bronzen beeld van deze verwilderde dame geplaatst.