Nieuws

Nieuwsbrief 20 augustus

Bezoek aan Oldenzaal op 30 september aanstaande 

Onze najaar excursie gaat naar Oldenzaal. Dit op aanraden van ons lid Nannie Riekhof. 

We verzamelen in café de Engel op de Groote Markt 14 tussen 13.00 en 13.30 uur met koffie.   Daarna lopen naar het Palthehuis (oud patriciershuis) waar we een rondleiding krijgen.

Om 15.00 uur vervolgen we onze tocht naar de st. Plechelmusbasiliek waar we ook rondgeleid worden.

Om ca. 16.30 uur hopen we af te sluiten in bruine kroeg de Engel met een drankje. We konden niet reserveren, maar we denken dat we er wel in kunnen met ca. 20 personen. Anders is er genoeg alternatief op de Groote Markt.

Er is genoeg parkeergelegenheid in de buurt. Google maar even. Reserveer de datum alvast in je agenda! We hopen weer op een goede opkomst, ook van onze nieuwe leden.

Graag bij tijds aanmelden pfd.tendoeschate@outlook.com 

Restauratie Mariabeeld Kevelaer

Zoals in het voorjaar bericht heeft bestuur opdracht gegevens namens de Vrienden om het zilveren Mariabeeld met Kind, van de edelsmid Frans Xaver Hellner uit Kempen uit 1886, te laten restaureren.  Het beeld is gemaakt in opdracht van de Zwolse Broederschap van Kevelaer en werd tot voor kort jaarlijks meegenomen naar Kevelaer voor de processie in augustus. De restauratie is gepland voor dit najaar.

Restauratie drie schilderijen van parochie Thomas A Kempis Zwolle

De culturele commissie van de basiliek is er in geslaagd drie schilderijen die gerelateerd zijn aan Thomas A Kempis (twee met Thomas zelf en een van pastoor Waeyer die hem heeft opgegraven) te laten restaureren. Dit door aan te haken op het Thomas A Kempis jaar van de gemeente Zwolle (inmiddels omgedoopt tot Rampjaar). De gemeente betaalt, tezamen met de Stichting Allemaal Zwolle en het Prins Bernard Fonds het leeuwendeel van de restauratie. De Vrienden ondersteunen met een bescheiden bijdrage dit initiatief. In het najaar (november/december) zal er in het museum ANNO een slotpresentatie worden gegeven door de restauratoren Michel van de Laar en Caroline van Elst. Er komen nu al zeer leuke resultaten uit deze restauraties.

Vernieuwde website

Wij maken u nogmaals attent op onze vernieuwde website www.vriendenbasiliekzwolle.nl . Neem daar eens een kijkje en maak potentiële leden attent op deze site. 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 30 september,

Het bestuur

Freek Monster

Ingrid Greve

Paulus ten Doeschate

Bezoek jachthuis Sint Hubertus

Op 20 mei jongstleden bezochten wij met 20 personen het recent gerestaureerde jachthuis Sint
Hubertus in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In twee groepen werden we door het jachtslot geleid. We bezochten ook ruimtes die normaal gesloten zijn zoals de kelders en de biljardkamer.
Ons lid Seger van Voorst trakteerde ons in de keuken(!) (vanwege de harde regen konden we niet op het terras zitten) op een goed verzorgde borrel met happen. Een zeer geslaagde middag! Als souvenir bleef nog een paraplu achter. De eigenaar kan zich bij de secretaris melden.

De Wilde Deerne

Er is een oud verhaal dat vertelt dat er vroeger in de omgeving van Zwolle een verwilderd meisje rondliep dat door een wolf zou zijn opgevoed. Toen ze gevonden werd sprak ze geen taal. Ze werd in huis genomen door een weduwe vlak bij de Ossenmarkt in de Drostenstraat. De gemeente Zwolle zal dit jaar in de tuin van de basiliek een bronzen beeld van deze verwilderde dame plaatsen. Onder de borrel bij de voorjaarsexcursie vertellen wij desgewenst nog iets over de totstandkoming van dit beeld en de rol van de Lokatieraad van de basiliek in deze.