Restauraties en bijdragen

Een overzicht wat de Vrienden van de Basiliek gedaan hebben voor de Basiliek en de gemeenschap:

  • Beeld Christus Koning (in bruikleen gave aan basiliek) bij de oprichting in 2011. Topbeeld gesloopte monument van Thomas A Kempis uit Michaelkerk aan de Roggenstraat.
  • Eerste lustrum in 2016, motto “Steek uw licht op”; grote bijdrage aan nieuwe verlichting in 2016
  • Restauratie van 2 antieke koormantels, drie dalmatieken en drie kazuifels
  • Restauratie van Maria vaandel
  • Start Klokkenluidersgilde in de basiliek
  • Subsidie Michaelgilde voor aanschaf kleding
  • Subsidie compositie ter gelegenheid van 125 jaar Maarschalkerweerdorgel in de basiliek op bewerkte tekst van Thomas A Kempis
  • Gift van een kazuifel en van twee dalmatieken ter gelegenheid van het tweede lustrum met motto ”Kerk als theater” in 2021
  • Bijdrage restauratie buitenkant basiliek in 2018
  • Vervaardiging leeuwenkop onder beeld Christus Koning