Restauraties en bijdragen

Een overzicht wat de Vrienden van de Basiliek gedaan hebben voor de Basiliek en de gemeenschap:

 • Beeld Christus Koning (in bruikleen gave aan basiliek) bij de oprichting in 2011. Topbeeld gesloopte monument van Thomas A Kempis uit Michaelkerk aan de Roggenstraat.
 • Eerste lustrum in 2016, motto “Steek uw licht op”; grote bijdrage aan nieuwe verlichting in 2016
 • Restauratie van 2 antieke koormantels, drie dalmatieken en drie kazuifels
 • Restauratie van Maria vaandel
 • Start Klokkenluidersgilde in de basiliek
 • Subsidie Michaelgilde voor aanschaf kleding
 • Subsidie compositie ter gelegenheid van 125 jaar Maarschalkerweerdorgel in de basiliek op bewerkte tekst van Thomas A Kempis
 • Gift van een kazuifel en van twee dalmatieken ter gelegenheid van het tweede lustrum met motto ”Kerk als theater” in 2021
 • Bijdrage restauratie buitenkant basiliek in 2018
 • Vervaardiging leeuwenkop onder beeld Christus Koning
 • Subsidie restauratie zilveren Mariabeeld van de Kevelaer Broederschap
 • Subsidie 525-jarig bestaan van De Onser Liver Vrouwe Sengers (basiliekkoor)
 • Restauratie zilveren reliekhouder uit ca. 1645
 • Restauratie schilderijen Thomas A Kempis